Διαγωνισμός

3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/10/2021 15:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2021 15:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2021 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 10.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8747
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
163/31-8-2021
Αριθμός Απόφασης:
2559§3/7-9-21
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙ ΠΟΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ , Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΕΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη