Διαγωνισμός

2η μερική επανάληψη του 8613: ΜΕΛΑΝΙ: HP 78 TRI COLOR C6578D 1 200 ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
2η μερική επανάληψη του 8613: ΜΕΛΑΝΙ: HP 78 TRI COLOR C6578D 1 200 ΣΕΛΙΔΩΝ ΓΝΗΣΙΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 11:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 11:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 09:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 268,31 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8752
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
45/27-08-202
Αριθμός Απόφασης:
2562§1/08-09-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

Υπό Προμήθεια Είδη