Διαγωνισμός

1η επανάληψη του 8532:΅ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 1LT ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη του 8532:΅ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 1LT ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/10/2021 13:32
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2021 13:32
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2021 10:20
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.510,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8754
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
256-1506/6-8-2021
Αριθμός Απόφασης:
2309§2/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΑΦ-ΜΕΘ 2

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

επισυνάπτονται προδιαγραφές

Υπό Προμήθεια Είδη