Διαγωνισμός

ΦΑΚΕΛΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36x45 εκ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΦΑΚΕΛΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36x45 εκ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/10/2021 10:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/10/2021 10:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/10/2021 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.650,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8755
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
59/06-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2842/08-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΦΑΚΕΛΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 36x45 εκ 

ΛΕΥΚΟ, ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΤΥΠΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

(ΤΥΠΩΣΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ  ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ )

Υπό Προμήθεια Είδη