Διαγωνισμός

1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 1,5 ΜΗΝΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 1,5 ΜΗΝΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2021 14:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2021 14:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/11/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 37.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9069
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
863
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
186/25-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
969/27/3-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

 ΟΡΟΙ:

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 1.ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ςΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑΒΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη