Διαγωνισμός

ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ 10% ΤΩΝ 90ML ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ 10% ΤΩΝ 90ML ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.014,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9071
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1799/7-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2970§3/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη