Διαγωνισμός

SINGLE USE DILUTION TRAY ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΣΣΕΤΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
SINGLE USE DILUTION TRAY ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΚΑΣΣΕΤΕΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 12:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 12:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 09:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.089,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9072
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1875/20-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2990§3/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη