Διαγωνισμός

ΑΓΚΥΛΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 20Χ15 ΜΜ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΓΚΥΛΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 20Χ15 ΜΜ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 12:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 12:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 09:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 307,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9074
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1853/20-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2970/29-10-2021§1
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη