Διαγωνισμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙ ΑΡΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙ ΑΡΜΠΟΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 12:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 12:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2021 09:20
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 183,17 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9075
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1351
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1881/21-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2990/03-11-2021§1
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη