Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 10:13
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 10:13
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/12/2021 09:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.395,96 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9123
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
347-1887/21-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2991§1/03-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη