Διαγωνισμός

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ - ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ - ΣΕΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΚΟΙΛΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 10:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 10:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/12/2021 09:20
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 10.688,67 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9124
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
580-1864/20-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2983§5/02-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΘ

Υπό Προμήθεια Είδη