Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΦ-ΜΕΘ 2

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΦ-ΜΕΘ 2
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 11:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 11:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/12/2021 09:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 13.664,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9126
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
405-1863/20-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2983§4/02-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΑΦ-ΜΕΘ 2

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη