Διαγωνισμός

HCV AMPLIFICATION KIT - ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΑΠO PCR ΠΡΟΙΟΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
HCV AMPLIFICATION KIT - ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ ΑΠO PCR ΠΡΟΙΟΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 12:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 12:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/12/2021 09:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.756,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9128
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
29-1876/20-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2983§2/02-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη