Διαγωνισμός

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/11/2021 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/12/2021 12:53
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 10.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9130
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
184/25-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
1024/28/17-11-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη