Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - IN VIVO

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - IN VIVO
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/05/2023 11:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/05/2023 11:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/05/2023 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 31.282,72 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
13124
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
71-13715/25-04-2023
Αριθμός Απόφασης:
618-16/10-05-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρατηρήσεις

  • ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00 ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2813-402073.
  • ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΑΔΑ: 618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00).  
  • ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
  • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη