Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -ΕΠΑΝΑΛΗΟΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ -ΕΠΑΝΑΛΗΟΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
25/05/2023 15:13
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
25/05/2023 15:13
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/06/2023 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
13189
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1779 Κ 889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14985/5-5-2023(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΜ,. ΗΜΕΡ. ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Αριθμός Απόφασης:
17559/25-5-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΕΑΒΑΙΩΣΗ . ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2813402458 ΚΟΣ ΑΓΙΟΡΓΩΤΑΚΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη