Διαγωνισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/02/2024 13:43
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/02/2024 13:43
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/02/2024 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 16.633,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
15435
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
0439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
88/27-12-2023
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 111-01/10-01-2024
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

 

  • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15:00 ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2813-402073.
  • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη