Διαγωνισμός

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
01/10/2019 15:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
01/10/2019 15:07
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.475,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3648
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
569/1331/10-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1889§ 1/ 2019
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη