Διαγωνισμός

φΥΛΛΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΠΡΟΣ- ΠΙΣΩ

Τίτλος - Περιγραφή:
φΥΛΛΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α3 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΠΡΟΣ- ΠΙΣΩ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 08:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 08:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 409,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3649
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14-1364/16-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1889 §7/2019
Τμήμα:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

πληροφορίες κα Δρακάκη 2810392628

Υπό Προμήθεια Είδη