Διαγωνισμός

ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 13:44
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 13:44
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 79,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3651
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
52-1317/10-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1914§2/2019
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη