Διαγωνισμός

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ 5ML ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75 Χ 12ΜΜ ΣΕ STACK PACK ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ DSX SYSTEM DYNEX ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ TRITURUS

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ 5ML ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75 Χ 12ΜΜ ΣΕ STACK PACK ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ DSX SYSTEM DYNEX ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ TRITURUS
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 14:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 14:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 10:09
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3654
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1299/6-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1915§2/2019
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη