Διαγωνισμός

AMPLISENS ΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS FRT 110 ANTIΔΡΑΣΕΙΣ --DNA SORB AM 100 ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
AMPLISENS ΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATIS FRT 110 ANTIΔΡΑΣΕΙΣ --DNA SORB AM 100 ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 14:41
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 14:41
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3655
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1297/6-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1915§7/2019
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη