Διαγωνισμός

1H ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΛΑΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
1H ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΛΑΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/10/2019 12:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2019 12:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2019 09:38
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.461,96 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3687
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
570-1330/10-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1889§2/2019
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη