Διαγωνισμός

BIOVUE RH PHENOTYPE KELL 100CASS

Τίτλος - Περιγραφή:
BIOVUE RH PHENOTYPE KELL 100CASS
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 09:09
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 09:09
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/10/2019 09:09
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.840,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3691
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1410/02-10-2019
Αριθμός Απόφασης:
1979/2019§1
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη