Διαγωνισμός

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΩΣ 6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 10:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 10:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.880,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3695
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1406/2-10-2019
Αριθμός Απόφασης:
1979§5/2019
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη