Διαγωνισμός

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 CM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 CM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 11:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 11:24
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2019 09:24
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 4.030,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3696
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
149-1273/4-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1779§4/2019
Τμήμα:
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρατηρήσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 48674!!!

Υπό Προμήθεια Είδη