Διαγωνισμός

ΚΑΘΕΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ .64ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣ.64 ΗΛΕΚΤΡ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤ.ΤΡΙΣΔΙΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦ.ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤ.ENSITE-NAVX EE3000

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΕΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ .64ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣ.64 ΗΛΕΚΤΡ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤ.ΤΡΙΣΔΙΑΣΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΤ.ΧΑΡΤΟΓΡΑΦ.ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤ.ENSITE-NAVX EE3000
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/01/2020 09:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2020 09:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 09:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.260,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4239
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
542-1790/27-12-19
Αριθμός Απόφασης:
48§4/2020
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη