Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ--ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΕΒΟΝΟΡΓΕΣΤΡΕΛΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ--ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΕΒΟΝΟΡΓΕΣΤΡΕΛΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/01/2020 09:17
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2020 09:17
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 09:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4240
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1757/18-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
2538§1/2019
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη