Διαγωνισμός

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 CM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150 CM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/01/2020 09:27
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2020 09:27
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.209,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4241
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
546-2/3-1-2020
Αριθμός Απόφασης:
48/13-01-2020§1
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη