Διαγωνισμός

ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΛΗΡΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΨΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/01/2020 09:57
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2020 09:57
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 10:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.009,65 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4242
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
143-7/3-1-2020
Αριθμός Απόφασης:
53§1/20
Τμήμα:
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη