Διαγωνισμός

2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
2Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2020 09:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2020 13:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.955,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4246
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
201-1724/3-12-19
Αριθμός Απόφασης:
2467§ 8/ 19
Τμήμα:
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη