Διαγωνισμός

2η επαναάληψη: ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G

Τίτλος - Περιγραφή:
2η επαναάληψη: ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 22G
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2020 11:42
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2020 11:42
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 10:52
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 63,86 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4247
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
77/1622/8-11-2019
Αριθμός Απόφασης:
2282§ 9/2019
Τμήμα:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη