Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚO ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 5ΜΜ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚO ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 5ΜΜ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2020 11:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2020 11:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2020 09:37
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 9.486,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4248
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
880-1719/3-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
2467§5/2019
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη