Διαγωνισμός

1H EΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
1H EΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2020 14:28
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2020 14:28
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2020 13:28
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 986,05 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4249
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
857/1693/25-11-2019
Αριθμός Απόφασης:
2360§ 5/2019
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη