Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/01/2020 10:41
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/01/2020 10:41
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 10:21
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 82,68 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4251
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
129/1764/27-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
29§ 9/2020
Τμήμα:
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη