Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/01/2020 13:49
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/01/2020 13:49
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 09:45
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 226,46 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4252
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
49-1779/27-12-19
Αριθμός Απόφασης:
29§4/20
Τμήμα:
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

Υπό Προμήθεια Είδη