Διαγωνισμός

1η επανάληψη ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/01/2020 10:48
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 10:48
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.900,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4253
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
0889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 10/14-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
23/2020
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη