Διαγωνισμός

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ,ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ LISA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13 CM,ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ KAI ME ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ,ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ LISA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13 CM,ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ KAI ME ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΟΠΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/01/2020 10:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2020 10:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/01/2020 10:05
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 5.300,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4255
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1212/14-8-2019
Αριθμός Απόφασης:
7/2020
Τμήμα:
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη