Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 11:54
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 11:54
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 11:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 4.650,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4383
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
28/57/17-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
146§6/20
Τμήμα:
ΜΕΘ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη