Διαγωνισμός

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 11:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 11:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/02/2020 11:53
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.184,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4384
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27-56/17-1-2020
Αριθμός Απόφασης:
146§2020
Τμήμα:
ΜΕΘ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη