Διαγωνισμός

ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18G Χ 20CM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΕΛΟΝΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18G Χ 20CM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 12:17
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 12:17
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/02/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.790,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4386
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3-112/24-1-2020
Αριθμός Απόφασης:
160§6/2020
Τμήμα:
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη