Διαγωνισμός

4Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
4Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 12:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 12:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/02/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4388
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 199/24-10-19
Αριθμός Απόφασης:
2147§2/19
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Υπό Προμήθεια Είδη