Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΙΞΕΩΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙ ΣΠΥΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 100CM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΙΞΕΩΣ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙ ΣΠΥΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 100CM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 13:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 13:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/02/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4389
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1428
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 12/22-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
163§2/2020
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη