Διαγωνισμός

ΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 13:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 13:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 300,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4390
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
7112
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
TV 14/22-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
163§3/20;
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη