Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/02/2020 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/02/2020 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/02/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4392
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1428
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
TV 228/6-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
33/09-01-2020§1/20
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Υπό Προμήθεια Είδη