Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 38 BAR (ΚΩΔ ΑΠ. TV 56280) ΠΡΕΣΑΣ ΤΥΠΟΥ PASSAT 83101 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 38 BAR (ΚΩΔ ΑΠ. TV 56280) ΠΡΕΣΑΣ ΤΥΠΟΥ PASSAT 83101 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/02/2020 13:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/02/2020 13:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/02/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.860,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4395
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
TV 24/04-02-2020
Αριθμός Απόφασης:
196/06-02-2020§1/20
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη