Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/02/2020 13:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/02/2020 13:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/02/2020 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4396
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1614
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
TV 25/04-02-2020
Αριθμός Απόφασης:
196§3/20
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη