Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΥΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΥΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2020 09:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 09:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/02/2020 10:40
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.465,84 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4435
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
91/168/03-02-2020
Αριθμός Απόφασης:
219§2/20
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη