Διαγωνισμός

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ML

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΘΡΑΥΣΤΑ), ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΞΗΡΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ EDTA-K3, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 ML
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2020 10:09
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 10:09
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 10:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 10.192,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4436
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14/234/12-02-2020
Αριθμός Απόφασης:
229/20
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διευκρινίσεις

21/02/2020 09:47

παρακαλώ να αποσταλεί δείγμα για αξιολόγηση (επί ποινή απόρριψης)

Υπό Προμήθεια Είδη