Διαγωνισμός

ΠΝΕΥΜΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ SENSOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΝΕΥΜΟΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ SENSOR ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/02/2020 10:59
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/02/2020 10:59
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/02/2020 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 194,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4437
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
40/101/24-01-2020
Αριθμός Απόφασης:
142§3/20
Τμήμα:
ΜΕΘ

Υπό Προμήθεια Είδη